‚ĄĻÔłŹCo je ERP Connector

Pro nejaktu√°lnńõjŇ°√≠ informace navŇ°tivte anglickou verzi str√°nky s n√°povńõdou.

Be.Smart ERP Connector je doplnńõk pro Autodesk Vault Professional umoŇĺŇąuj√≠c√≠ obousmńõrnou komunikaci mezi Autodesk Vaultem a ERP syst√©mem.

K dynamick√Ĺm hodnot√°m z ERP, jako jsou napŇô. stav skladov√Ĺch z√°sob, nakupovan√© poloŇĺky, faktury apod., lze pŇôistupovat pŇô√≠mo z prostŇôed√≠ Autodesk Vaultu, zat√≠mco z EPR syst√©mu lze pŇôistupovat k n√°vrhov√© 2D a 3D dokumentaci.

Komunikace je zaloŇĺena na SQL datab√°zi a automatizace je zajiŇ°tńõna Job Processorem.